Message

message
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Julij - Avgust

attention open in a new window PDFnatisniE-pošta

JULIJ AVGUSTNatisniE-pošta
Čebelarjeva opravila v AŽ-panju v juliju in avgustu Boris Seražin – Rakek Julija se končuje čebelarska sezona. Z medenjem lipe in kostanja paša v večjem delu Slovenije poneha, s tem pa se konča tudi sezona. Na območjih, na katerih medi hoja, pa lahko paša traja do jeseni. Zato ni mogoče napisati navodil, ki bi veljala za celotno Slovenijo. Po eni strani se približuje izjemno pomembno obdobje leta, ko se je treba odločiti, ali in kako bomo prezimili čebele, po drugi strani pa lahko ukrepi, ki jih moramo opraviti za uspešno prezimitev, poslabšajo kakovost pridelka. V tem sestavku se bom omejil na ravnanje s čebelami, ki nam omogoča dokaj zanesljivo prezimitev močnih družin. Pri točenju kostanja in lipe pazimo, da gnezdo uredimo za zimo. Pri tem opravilu iz gnezda odstranimo satnice, ki niso bile še nikoli zaležene. V gnezdu združimo sate z zalego. Pri tem upoštevamo, kot da so sati, ki so sicer v plodišču polni cvetnega prahu in brez zalege, zaleženi. Te sate matica v nekaj tednih po končani paši znova zaleže. Če pa jih odstranimo iz gnezda, jih družina ne more uporabiti za zalego, zato je ima ustrezno manj. Če se medenje pojavi poleti, lahko med odstranjujemo iz gnezda. Pri tem pa moramo paziti, da čim manj posegamo v gnezdo. Vsako premeščanje zalege v medišče namreč zmanjšuje obseg zalege v panju. Ob brezpašju moramo čebele takoj po točenju nakrmiti z vsaj 10 l sladkorne raztopine. Vsak dan zamude lahko povzroči pojav poapnele zalege. Lačne čebele namreč hranijo svojo zalego veliko slabše kot dobro nahranjene. Pri tem ni odločilen dotok hrane, temveč količina hrane v panju. Zaradi tega to količino vedno dodam hitro. Če medenja ni, potem lahko dodatno avgusta spodbujamo zaleganje z majhnim dotokom hrane, saj to v družini deluje spodbujevalno. Če v vaši okolici poleti ne medi, lahko večino zimske zaloge hrane dodate že avgusta. Po navadi je tedaj tudi obdobje suše, zato moramo poskrbeti, da bo v bližini čebelnjaka dovolj čiste vode. Čebelnjak na tovornjaku lahko za hlajenje panjev na dan porabi do 60 l vode. Če družini primanjkuje vode, ta ne more oskrbovati zalege, ki je ob začetku nove čebelarske sezone poglavitna za prezimovanje. Zimske čebele se začnejo izlegati po 15. avgustu. Ta podatek je zelo zanimiv, ker nam pove, do kdaj moramo v panju zatreti varoe. Ker so čebele 12 dni pred poleganjem pokrite v celicah, moramo varoe zatirati še pred tem datumom. Zatiranje varoj moramo torej izvesti pred 3. avgustom. Torej je čas od točenja medu do 3. avgusta idealen za zatiranje varoj. Poznejše zatiranje je samo še gašenje požara, pri tem pa smo uspešni samo, če imamo veliko srečo in dobro jesensko razvojno pašo. Kako uspešno smo zatirali varoe, nam čebele pokažejo zadnji teden avgusta. V tem tednu namreč lahko preverimo stanje zalege. Če pri zatiranju nismo bili uspešni, je po navadi v panju en, morda tudi dva sata bolj ali manj pokrite zalege, pri kateri je opaziti, da so varoe uničile čebele. Če opazimo tako stanje, smo lahko prepričani, da čebele ne bodo prezimile. Pri tem sploh ni pomembno, koliko čebel je v panju, saj so to po navadi kratkožive poletne čebele, ki bodo do zime, največkrat že oktobra, odmrle. Po končani paši začnejo čebele enkrat julija stikati okoli panjev. V tem obdobju je nujno preprečevanje ropanja. Za ta namen moramo vsako satje, ki bi lahko izzvalo rop, pospraviti v dobro zaprte prostore. Vsekakor satja ni primerno puščati okoli čebelnjaka, da bi ga čebele očistile. Prav tako okoli čebelnjaka ne puščamo medenih pokrovcev. Krmimo samo zvečer, ko se čebele že vrnejo v panj, najbolje pa je, če jih krmimo ponoči. Morebitnim brezmatičnim družinam lahko zdaj še dodamo matice ali jih združimo z dobrimi družinami. Pri tem je treba zelo paziti, da se družini, ki jih združujemo, ne pokoljeta. V tem času je to težavno opravilo. Sam zato brezmatični panj najraje izpraznim in ga šele spomladi naselim z mladim narejencem. Previdni moramo biti tudi pri pregledovanju čebel, saj z vsakim odpiranjem panja lahko povzročimo rop, tega pa je zelo težko ustaviti.