Message

message
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

April

attention open in a new window PDFnatisniE-pošta

APRILNatisniE-pošta
Čebelarjeva opravila v AŽ-panju v aprilu Boris Seražin - Rakek Po mojem mnenju je april najpomembnejši mesec pri razvoju družin. Posledica vsake napake v tem mesecu je lahko manjši letni donos medu. Zato aprila naredim vse, da se družine kar najbolj razvijejo in da hkrati ne rojijo. V svojem čebelarstvu nikakor ne želim niti enega roja. Svoje delo pri čebelah prilagodim vremenskim razmeram. Po navadi je tako, da je vreme prva dva tedna aprila toplo in sončno, druga dva tedna pa sta deževna in hladna. Konec marca imajo vse družine po večini tri sate zalege, najmočnejše pa tudi pet satov in več. Takrat pregledam družine in jim razširim gnezdo, tako da ima matica tudi ob lepšem vremenu dovolj prostora za zaleganje. Za to obdobje večina piscev piše, da je treba (tik pred cvetenjem češnje) v panj dodati satnice. Na območju, na katerem čebelarim, pa češnja cveti prezgodaj, da bi družine lahko prinesle veliko medu. Poleg tega želim, da matice kar najbolj povečajo zaleganje, za graditev satnic pa je po mojem več kot dovolj časa pozneje (maja). O dodajanju satnic v začetku aprila je bilo že veliko napisanega v prejšnjih letnikih Slovenskega čebelarja, zato predlagam, da tisti, ki mislijo, da morajo oskrbovati čebele na ta način, še enkrat preberejo že objavljene članke. Ob tem pa naj pripomnim, da ob uporabi zgolj delov tehnologij enega ali drugega pisca nikakor ne moremo pričakovati enakih rezultatov. Zato predlagam, da v svojem čebelarstvu uporabite celoten sistem enega ali celoten sistem drugega pisca, kakršno koli kombinacijo različnih sistemov pa je dobro prej preveriti pri manjšem številu družin. Sam skoraj ves april zgolj pospešujem zaleganje matice. S tem dosežem dvoje: 1. V začetku maja, ko potrebujemo veliko pašnih čebel, je v družinah veliko zalege in s tem tudi veliko mladih čebel, ki so sposobne prinašati medičino. 2. Zaradi ugodnega razmerja med odkrito in pokrito zalego se ta mesec pri čebeljih družinah ne pojavi rojilno razpoloženje. Zaleganje pospešujem tako, da v sredino gnezda vsak teden dodam po en prazen sat. Hkrati pregledam, ali niso morda čebele prinesle nekaj medu in z njim blokirale matico. Če se je to zgodilo, potem med v krajnih satih ob gnezdu premestim v plodišče (kot sem že napisal, družine prezimujem v medišču), ob gnezdo pa dodam prazne sate, da imajo čebele dovolj prostora za shranjevanje medu. V tem obdobju je ključnega pomena pravočasno širjenje gnezda, vsaka zamuda pa se maščuje z zgodnimi roji. Ukrep deluje tako, da začne družina nositi med iz plodišča v sredino gnezda, in ko čebele sat očistijo, ga matica lahko zaleže. Presežke medu čebele brez težav shranijo v krajne sate ob gnezdu. Ker v tem času donosi niso prav veliki in ker je v panju vedno veliko odkrite zalege, je toliko prostora v panjih dovolj za teden dni medenja sadnega drevja. Tako je po tednu dni toplega vremena v družini nov sat zalege, ob robu gnezda pa do dva medena sata. Čez teden dni spet pregledam družino in ji v sredino gnezda dodam nov prazen sat. Tudi v tem času velja za dodajanje satov v sredino gnezda isto, kot sem za dodajanje satov napisal prejšnji mesec. Ena izmed dodatnih kontrol pri dodajanju satov je, da preverimo, kaj se v satih z zalego dogaja. Če je med v večini celic ob zalegi in pod zalego, za zaleganje ni praznih celic in v taki družini je matica blokirana. Ker ima matica težave z iskanjem praznih celic, jih najde manj, tako da med zaleganjem izgubi več jajčec. Posledica tega je, da ima družina maja manj čebel, zato so manjši tudi donosi medu. Če pa je pod zalego in nad njo na več satih precej praznih celic, je družina zelo verjetno lačna. To po navadi v prvih dneh aprila ni tako velik problem. Takrat namreč že medi sadno drevje, nekaj zaloge medu pa je tudi še v panju. Po prvem, toplem delu aprila po navadi nastopi ohladitev (ki uniči tudi akacijevo pašo). Tedaj se pri mojem čebelarjenju začne zelo občutljivo obdobje, navadno ob cvetenju jabolk. Približno 14 dni je nekoliko bolj hladnih in čebele v tem času po navadi ne prinesejo ničesar. Če pa se družina kljub slabim vremenskim razmeram normalno razvija, matica v teh dveh tednih zaleže povprečno po en sat jajčec več kot prej. Ker se zdaj veliko čebel tudi polega, je v panju vedno po dva sata odkrite zalege. Na splošno lahko računamo, da vsak sat zalege porabi en sat medu. Če ugotovimo, da v naravi ni medenja, lahko predvidevamo, da bo vsaka družina v 14 dneh porabila štiri sate medu. To zalogo sam pridobim s krmljenjem marca in v prvih dneh aprila. Konec aprila je dovolj dela z drugimi čebelarskimi opravili, zato nimam časa še za krmljenje čebel. Približno 15. aprila začnem družinam, ki niso dovolj močne, dodajati rezervne družine. Za dodajanje družin vedno izberem najboljše rezervne družine, to je tiste, ki posedajo panj, v katerem so. Sam imam rezervne družine v 9-satnih panjih, ki sem jih opisal v januarski številki našega glasila. Ob dodajanju družine mora biti v njem vsaj 6–7 satov zalege, nekaj medu in obilo čebel. Družino za dodajanje pripravim tako, da staro družino z vsemi čebelami premestim iz medišča v plodišče, tako da je medišče prazno. Ta poseg naredim spotoma ob pregledu družin. Panje označim, da vem, kje so. Potem panje z rezervnimi družinami zaprem – najpogosteje to naredim zjutraj – ter jih prepeljem k družinam, v katere jih nameravam dodati, tam pa jih takoj preselim v nove panje. Ker v panjih ni odvečnih delov, ki bi mi bili pri tem opravilu v napoto, gre delo hitro od rok (približno 5 minut za vsako družino). To naredim tako, da odprem pripravljen panj in vanj iz panja z rezervno družino premestim satje. Z enim prenosom premestim od 3–5 satov, in to tako, da med sate vstavim prste ene roke in jih stisnem, z drugo roko pa jih podložim, tako da ne omahnejo. Pri tem delu družine ne pregledujem, saj za to ni nobene potrebe. Matice ne iščem. Čebele, ki so ostale v panju, z enim ali dvema udarcema ob valovito lepenko stresem iz panja. Nič ni narobe, če je med čebelami tudi matica. Valovito lepenko prepognem na pol in čebele z enim zamahom vržem v medišče panja. Panj še zaprem in selitev družine je končana. V tako naseljenem panju oblast prevzame zgornja družina in po navadi ubije spodnjo matico. Lahko pa ukrepam tudi nekoliko drugače. Iz stare družine namreč odstranim en sat z nekaj zalege (za dlan) in nekaj malega čebel ter jih dam v panj, v katerem sem v čebelnjak prinesel novo družino. Ob to zalego dodam še nekaj satov, potem pa panj vrnem na staro mesto v čebelnjak z rezervnimi družinami. Taka družina se čez poletje lahko razvija na več načinov: 1. V družini je odlična matica, ki spomladi ni imela možnosti za razvoj. V tem primeru se bo družina polno razvila do konca junija, tako da jo bomo lahko uporabili za narejanje rezervnih družin. 2. Če je matica slaba, jo bodo čebele prelegle že maja, družina pa se bo z novo matico okrepila do jeseni. 3. Lahko pa se zgodi, da se nova matica pri preleganju ne opraši in tako družina propade. V tem primeru je še vedno dovolj časa, da do jeseni v ta panj naselimo novega narejenca. Meni se splača obdržati matice z nekaj zalege. Družine, ki sem ji dodal novo družino, vsaj teden dni ne odpiram. V tem času nova družina prevzame oblast v panju. Po enem tednu bi jo sicer lahko odprl in uredil za pašo, vendar to največkrat naredim ob naslednjem rednem pregledu družin. Med selitvijo nikoli ne širim gnezda pri panjih, ki jih selim – dodane sate vedno dodam ob gnezdo in ne v gnezdo. Za družino je namreč velik stres že selitev v večji panj, poleg tega pa morajo urediti še odnose s starimi čebelami, s širjenjem gnezda pa bi se stres v družini le še povečal. Okoli 15. aprila je lahko pri najmočnejših družinah že sedem, včasih tudi več satov zalege, to pa je lahko tudi problem, saj po eni strani pričakujem ohladitev, po drugi pa je družina utesnjena v medišču. Taka družina je že lahko prinesla nekaj medu, zato je v medišču dobesedno blokirana. Tako je ne morem pustiti, ne upam pa je preseliti v plodišče. V tem primeru v sredino plodišča preselim med ter dva sata zalege. Tako izpraznim med iz medišča in s tem naredim prostor za zaleganje matice, hkrati pa čebelam omogočim preprosto ogrevanje površin z zalego. Ko ogrevajo zalego v plodišču, se toplota dviguje v medišče in ogreva še zalego v medišču, tako da so toplotne izgube majhne. Po tem ukrepu je sicer v plodišču veliko čebel, ki ogrevajo tudi medišče, v medišču pa jih je manj, ker tam niso potrebne. Ob koncu meseca pripravim družine za pašo. To je odvisno predvsem od tega, kdaj se začne paša. Če jih vozim na regrat, potem jih pripravim kak dan pred začetkom paše, če pa na akacijo, potem jih pripravim približno od 25. aprila do 1. maja, skratka približno teden dni pred začetkom akacijeve paše. Drugi razlog za pripravo družin pa je, da nastopi čas, ko je družina v prostoru, ki ga ima, utesnjena, zato jo je treba razširiti. Pri 10-satnem panju se utesnjenost pojavi takrat, ko ima družina sedem satov zalege, če upoštevam, da je v panju satni pitalnik, ob robu gnezda pa še dva medena sata, ki ju matice nočejo zaleči. In kako pripravim družin za pašo? 1. Večino zalege, to je od 5 (10-satarji) do 6 satov zalege (11-satarji), premestim v plodišče. 2. Med zalego v plodišču dodam eno satnico, ob zalego dam drugo in morda tretjo satnico (na vsako stran eno). 3. Do sten panja dodam izdelane prazne mlade sate. 4. V medišču združim zalego (vsaj dva sata) in, odvisno do moči družine, dodam satnice. Pri močnih družinah dodam ob zalego dva in potem še en izdelan sat, morda pa tudi kakšno satnico. Pri slabih družinah satnic ne dodam ob zalego, morda pa jim na eno stran dodam le eno. 5. Morebitne zaloge medu, nabranega na spomladanski paši na sadnem drevju ali regratu, iztočim ali premestim ob stene medišča. Pri tako odprtem plodišču in z veliko prostora v medišču se čebele odzovejo tako, da začnejo v plodišču pospešeno gojiti zalego, in ker tudi v medišču ni medu ob zalegi, se počutijo prej lačne kot preveč site. Zato vsaj nekaj časa nimajo nikakršne potrebe po rojenju.